Хөрөнгө оруулагчийн хувьд таны хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээнд тохирсон брокерийн платформыг олоход хэцүү байж болно. Маш олон сонголт байгаа тул аль нь танд хамгийн тохиромжтойг мэдэхэд хэцүү байдаг.