อัปเดต: 06/16/2023

เอวาเทรด

เอวาเทรด ทบทวน

4.5 / 5
1007 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

AvaTrade, a leading brokerage firm with a global reputation, is trusted by over 200,000 clients worldwide. With its commitment to providing quality trading solutions, AvaTrade caters to traders of all knowledge levels, offering a variety of platforms and features. Headquartered in Dublin, Ireland, AvaTrade has regional offices in major cities such as Paris, Milan, Madrid, Tokyo, Beijing, and Sydney.

Since its establishment in 2006, the company has experienced steady growth, facilitating over two million trades per month across 250 trading instruments. AvaTrade has garnered numerous industry awards and has gained recognition for its financial services and advanced trading technology. In this in-depth review, we will explore AvaTrade and the features it offers to traders.

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

AvaTrade Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2006
🏢 สำนักงานใหญ่Ireland, Australia, Japan
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$100
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 30
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD0.9 ปิ๊ป
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงินวันเดียวกัน
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

AvaTrade is regulated by ASIC, FSCA, and FSA, ensuring a safe and secure trading environment for its clients. It offers negative balance protection, protecting traders from losses exceeding their account balance. AvaTrade also provides transparent fee structures, with no deposit or withdrawal fees.

Opening an account is quick and easy, and traders can choose from different account types to suit their needs. However, customer support is not available 24/7, and the range of trading assets is somewhat limited.

เราชอบอะไรเกี่ยวกับนายหน้า

AvaTrade has several positive aspects that make it a preferred choice among traders. Some of the notable advantages include:

 • Regulation: AvaTrade is regulated by reputable authorities such as ASIC, FSCA, and FSA, ensuring compliance with financial regulations and providing traders with a reliable and secure trading environment.
 • Negative Balance Protection: AvaTrade offers negative balance protection, which safeguards traders from losing more than their account balance, providing an extra layer of security and peace of mind.
 • No Deposit or Withdrawal Fees: Unlike many other brokers, AvaTrade does not charge any deposit or withdrawal fees, allowing traders to freely fund and withdraw from their accounts without additional costs.
 • Easy Account Opening: AvaTrade offers a seamless and efficient account opening process, allowing traders to quickly start trading. With three main account types and an Islamic Account option, AvaTrade caters to a diverse range of traders.

ประเภทบัญชีและราคา

 • สเปรดเฉลี่ย
 • สเปรดเฉลี่ย EURUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย USDJPY – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย GBPUSD- มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย BTCUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ย XAUUSD – มาตรฐาน
 • สเปรดเฉลี่ยของ OILUSD – มาตรฐาน
 • ลิงค์รีวิว
 • 0.9 ปิ๊ป
 • 1.5 ปิ๊ป
 • 35 ปิ๊ป
 • 1.5 ปิ๊ป
 • 10 ปิ๊ป
 • 3.0 ปิ๊ป
 • 0.4 ปิ๊ป
 • 0.5 ปิ๊ป
 • 23 ปิ๊ป
 • 0.7 ปิ๊ป
 • 70 ปิ๊ป
 • 3.0 ปิ๊ป
 • 0.09 ปิ๊ป
 • 0.15 ปิ๊ป
 • 22.8 ปิ๊ป
 • 0.45 ปิ๊ป
 • 11.25 ปิ๊ป
 • 4.0 ปิ๊ป

AvaTrade provides traders with a choice of three account types: Standard Account, Professional Account, and Corporate Account. Additionally, an Islamic Account, or Swap-Free Account, is available for traders who adhere to Shariah law. Each account type has its own unique features and requirements.

บัญชีมาตรฐาน

The Standard Account is the most common account used by individual traders at AvaTrade. It is available for international traders outside the European Union. Traders using the Standard Account can enjoy a maximum leverage level of 1:400, and they have access to cryptocurrency trading, hedging, scalping, and automated trading through Expert Advisors (EAs).

Professional Account

To qualify for a Professional Account, traders must meet certain criteria set by AvaTrade. These criteria include having a trading asset portfolio exceeding 500,000 EUR, at least one year of experience in the financial services industry, and consistent trading activity over the past 12 months. Professional Account holders enjoy access to leverage of up to 1:400, PAMM/MAMM management features, compatibility with EAs, and the ability to trade in large quantities without risk warnings.

Corporate Account

The Corporate Account is designed for corporate entities and institutional businesses. It offers the same benefits as the Standard Account but allows trading under the business name rather than as an individual. Traders with a Corporate Account have access to scalping, hedging, and Expert Advisors (EAs).

Islamic Account

AvaTrade recognizes the importance of catering to traders who follow Shariah law. The Islamic Account, also known as a Swap-Free Account, provides an opportunity for traders to trade with AvaTrade while adhering to their religious beliefs. The Islamic Account does not include rollovers, and cryptocurrency trading is not available. The approval process for an Islamic Account takes approximately two business days through the customer service department of AvaTrade.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

 • แพลตฟอร์มการซื้อขาย
 • จำนวนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
 • แพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์
 • แพลตฟอร์มเดสก์ท็อป (Windows)
 • แพลตฟอร์มเว็บ
 • การซื้อขายทางสังคม / การคัดลอกการซื้อขาย
 • เมต้าเทรดเดอร์ 4 (MT4)
 • เมต้าเทรดเดอร์ 5 (MT5)
 • cTrader
 • เทรดดิ้งวิว
 • DupliTrade
 • ซูลูเทรด
 • ลิงค์รีวิว
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • 6
 • เลขที่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • เลขที่

AvaTrade offers a range of trading platforms to cater to the diverse needs of its clients. These platforms are available for both desktop and mobile devices, providing convenience and flexibility for traders.

เอวาเทรดGo

AvaTradeGo is a comprehensive trading platform that offers a wide variety of tools and a user-friendly interface to assist traders. It provides step-by-step guidance for trade openings, activity feedback, and technical support. The platform also allows for the management of multiple MT4 trading accounts and easy switching between features and accounts.

MT4

MetaTrader 4 (MT4) is a widely used and versatile trading platform suitable for both novice and experienced traders. It offers flexibility in trading, including the option for auto-trading. Traders can choose from different types of spreads, from low spreads directly from the market to fixed spreads.

DupliTrade

DupliTrade is a trading platform that focuses on social trading. It allows traders to interact with other traders, bounce trading ideas, and even copy the trading strategies of successful traders. This platform is beneficial for both novice traders seeking guidance and experienced traders looking to share their knowledge and insights.

ZuluTrade

ZuluTrade is another social trading platform offered by AvaTrade. It enables traders to connect with a vast network of signal providers and copy their trades automatically. This platform is suitable for traders who prefer a hands-off approach to trading or want to diversify their trading strategies by following multiple signal providers.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

AvaTrade provides helpful customer support options to assist traders with their inquiries and concerns. Traders can contact AvaTrade through live chat, phone support, or email. However, it’s important to note that customer support is not available 24/7, and the response time for phone support can be slow.

AvaTrade also offers various educational resources to help traders enhance their knowledge and skills. The broker provides step-by-step guides on trading platforms, a comprehensive trading glossary, and a demo account for risk-free practice. These resources are valuable for both beginners and experienced traders, providing them with the tools they need to make informed trading decisions.

AvaTrade vs. Competitors

When comparing AvaTrade to its competitors, several factors set it apart. AvaTrade’s strong regulatory framework, including licenses from reputable authorities, ensures a high level of security and trust.

The availability of negative balance protection and the absence of deposit and withdrawal fees are additional advantages. However, it’s worth noting that AvaTrade’s range of trading assets is somewhat limited compared to some competitors, and the withdrawal process can be slow.

บทสรุป

In conclusion, AvaTrade is a reputable and well-regulated forex broker that offers a range of features and benefits to traders worldwide. With its commitment to client protection and adherence to regulatory requirements, AvaTrade provides a safe and secure trading environment.

The availability of different account types, including an Islamic Account, caters to the diverse needs of traders. The various trading platforms, along with the option for social trading, offer flexibility and convenience. While there are some limitations, such as a limited range of trading assets, overall, AvaTrade stands out as a reliable choice for forex traders.

คำถามที่พบบ่อย

Is AvaTrade a legitimate broker?

Yes, AvaTrade is a fully legitimate broker, regulated in various jurisdictions and holding necessary licenses and regulatory obligations. Traders can verify this information on the official AvaTrade website and through the respective regulatory authorities.

Does AvaTrade charge deposit and withdrawal fees?

No, AvaTrade does not charge any deposit or withdrawal fees, providing traders with a cost-effective trading experience.

What leverage is available with AvaTrade?

The maximum leverage level depends on the trader’s location. European clients are subject to ESMA regulations and can access a maximum leverage level of 1:30, while international traders can enjoy a maximum leverage level of 1:400.

แหล่งที่มาและลิงค์ภายนอก

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

เอวาเทรด

4.5 / 5
1007 การให้คะแนน

ความคิดเห็น

 • Chloe

  8 พ.ค., 2022

  “ตราสารที่สามารถซื้อขายได้หลากหลายบน Avatrade นั้นกว้างขวาง ฉันสามารถเข้าถึงคู่สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และสกุลเงินดิจิทัลที่มีให้เลือกมากมาย ช่วยให้ฉันกระจายกลยุทธ์การซื้อขายของฉันได้”

 • Liam

  2 มิ.ย., 2022

  “ค่าสเปรดที่แข่งขันได้ของ Avatrade ส่งผลเชิงบวกต่อผลการซื้อขายของฉัน สเปรดที่ต่ำทำให้ฉันสามารถเข้าและออกจากการซื้อขายด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด เพิ่มผลกำไรสูงสุดที่เป็นไปได้”

 • Daniel

  17 ส.ค., 2022

  “ฉันประทับใจอย่างมากกับแพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูงของ Avatrade มอบประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นด้วยเครื่องมือและคุณสมบัติอันทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ตลาดและดำเนินการซื้อขาย”

 • เอมิลี่

  19 พ.ย., 2022

  “Avatrade นำเสนอการบริการลูกค้าที่โดดเด่น ทีมสนับสนุนของพวกเขามีความรู้ ตอบสนอง และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือฉันในเรื่องความต้องการทางการค้าของฉัน”

 • โซเฟีย

  2 มี.ค., 2023

  “ทรัพยากรด้านการศึกษาของ Avatrade นั้นยอดเยี่ยมมาก พวกเขามีสื่อการเรียนรู้ที่ครอบคลุม การสัมมนาผ่านเว็บ และบทช่วยสอนซึ่งมีส่วนอย่างมากต่อความรู้และทักษะในการเทรดของฉัน”

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!