อัปเดต: 05/29/2023

ซินแพกซ์

ซินแพกซ์ ทบทวน

4 / 5
34 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

Cinpax Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2018
🏢 สำนักงานใหญ่หมู่เกาะมาร์แชลล์
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$50
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 500
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD1.1 ปิ๊ป
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงิน1-3 business days
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

Cinpax is a newly established online forex and CFD broker, founded in 2021 and based in St. Vincent and the Grenadines. The broker’s primary focus is to provide traders with services that unlock numerous opportunities in the global market. With a vast selection of over 10,000 tradable assets in CFDs, including forex, commodities, metals, shares, and cryptocurrencies, Cinpax offers a wide range of trading possibilities.

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

 • Broad Product Portfolio: Cinpax boasts a comprehensive selection of more than 500 CFDs, enabling traders to access global markets and trade various asset classes.
 • Proprietary Trading Platform: Unlike many other brokers that rely on popular platforms like MetaTrader 4 (MT4) or MetaTrader 5 (MT5), Cinpax has invested significant time and resources in developing its own proprietary web-based trading platform. This platform offers a user-friendly interface and powerful technical analysis tools, making it suitable for traders of all experience levels.
 • Execution Transparency: Cinpax emphasizes transparency in its execution policy, ensuring that traders have a clear understanding of the trading process and can make informed decisions.
 • Higher Leverage: With a maximum leverage level of 1:400, Cinpax provides traders with the potential for amplified profits.

เราชอบอะไรเกี่ยวกับนายหน้า

There are several aspects of Cinpax that we find commendable. First and foremost, the broker’s proprietary trading platform stands out as a highlight. Developed in-house, this platform offers unique features, an intuitive interface, and robust technical analysis tools. It caters to the diverse needs of both experienced and novice traders.

Additionally, the broad product portfolio, which includes access to American and European markets, allows traders to explore opportunities beyond traditional forex trading. The availability of the best-traded indices such as DAX, Dow Jones, FTSE, and S&P further enhances the trading options. Moreover, Cinpax places a strong emphasis on execution transparency, fostering trust and confidence among traders. Lastly, the provision of higher leverage offers traders the potential for enhanced profitability.

ประเภทบัญชีและราคา

Cinpax offers five distinct trading accounts, each tailored to meet the specific requirements of traders:

 1. Starter Account: With a minimum deposit of $250, traders gain access to leverage of up to 1:400, a minimum lot order of 0.1, and various platform features.
 2. Basic Account: The Basic Account, requiring a minimum deposit of $2,500, offers enhanced trading capabilities, including leverage of up to 1:400, a maximum order size of 10.00 lots, and a dedicated account manager.
 3. Advanced Account: Designed for more experienced traders, the Advanced Account requires a minimum deposit of $25,000. Traders with this account enjoy additional benefits such as a personal portfolio, exclusive daily market analysis, research tools, and access to all assets offered by Cinpax.
 4. Professional Account: With a minimum deposit of $100,000, the Professional Account provides traders with features like hedging, fixed pricing, a personal portfolio, exclusive daily market analysis, education resources, and price alerts and signals.
 5. VIP Account: The VIP Account, offering the highest level of service, requires traders to contact Cinpax for detailed information.

While the various account types cater to different trading preferences, it’s important to consider the higher minimum deposit requirements for certain accounts, which may not be suitable for all traders.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

Cinpax differentiates itself by providing a proprietary web-based trading platform. Unlike many other brokers that rely on popular third-party platforms, Cinpax has invested significant time and resources in developing its own platform. This proprietary platform offers an intuitive interface and powerful technical analysis tools, making it an ideal choice for traders seeking a unique trading experience. However, it’s worth noting that the platform is currently available only through a web browser, limiting access to mobile and desktop versions.

The platform offers a wide range of features, including:

 • 21 different time frames
 • 35+ pre-installed indicators
 • 40+ graphical objects
 • Market depth information
 • Multi-currency tester
 • Tick chart trading

Additionally, Cinpax provides a trading app that allows traders to access their trades conveniently from smartphones, tablets, or any web browser. The mobile-friendly nature of the platform ensures that traders can trade on the go, providing flexibility and accessibility.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

Cinpax understands the importance of providing excellent customer support to traders. The broker offers multiple means of communication, ensuring that traders can reach out to the customer support team whenever assistance is required. Whether through live chat, email support, or phone support, Cinpax aims to provide prompt and helpful responses to address traders’ needs, regardless of their level of trading experience.

Client education is a crucial aspect of a trader’s journey, and Cinpax prioritizes this by offering educational resources. Once the minimum deposit requirement is met, traders gain access to the company’s education center, equipped with materials to enhance their trading skills and strategies. Additionally, Cinpax’s technical support department is available 24/7 to provide assistance and answer traders’ questions.

Cinpax vs. Competitors

When comparing Cinpax to its competitors, several factors set it apart. The proprietary trading platform developed by Cinpax offers unique features, user-friendly functionality, and powerful technical analysis tools. This sets it apart from many other brokers that rely on commonly used platforms.

The broad product portfolio of over 10,000 tradable assets allows traders to diversify their investments and explore various markets. Cinpax also emphasizes execution transparency, providing traders with confidence in their trading activities.

However, it’s important to consider the potential drawbacks, such as the high CFD fees, higher minimum deposit requirements for certain account types, and the lack of 24/7 support availability. These factors may influence traders’ decision-making process and preference for other brokers.

บทสรุป

In conclusion, Cinpax is a legitimate online broker that offers a comprehensive trading experience. With a broad product portfolio, proprietary trading platform, and a range of trading accounts, Cinpax aims to empower traders and provide access to a multitude of financial assets.

While it’s a relatively new broker and lacks regulation from top-tier authorities, Cinpax adheres to safety, AML, and KYC standards, ensuring a safe trading environment. Traders should carefully consider the trading fees, minimum deposit requirements, and support available when evaluating whether Cinpax aligns with their individual trading needs.

คำถามที่พบบ่อย

Is Cinpax regulated?

Cinpax is currently not regulated by top-tier regulators such as the FCA, ASIC, or CySEC. However, its operation is monitored by the SVGFSA, and the broker complies with standard AML and KYC policies.

Is Cinpax a safe broker?

Despite the absence of regulation from top-tier authorities, Cinpax is considered a safe broker to trade with. The broker maintains safety, AML, and KYC standards and demonstrates transparency in its execution policy.

Which countries does Cinpax accept?

Cinpax offers its services to traders from various countries, with the exception of residents of the United States. Traders are responsible for ensuring the authorization of services and activities in their respective jurisdictions.

แหล่งที่มาและลิงค์ภายนอก

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

ซินแพกซ์

4 / 5
34 การให้คะแนน
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!