อัปเดต: 05/29/2023

จีเทิลดอทคอม

จีเทิลดอทคอม ทบทวน

4 / 5
12 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

Geetle.com Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2020
🏢 สำนักงานใหญ่หมู่เกาะมาร์แชลล์
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$10
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 500
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD0.6 ปิ๊ป
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงินวันเดียวกัน
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

Geetle.com is an online forex and CFD broker that caters to traders of all levels of experience. With its focus on empowering traders and providing access to hundreds of opportunities in the global market, Geetle.com has established itself as a reputable broker.

They offer over 10,000 tradable assets in CFDs across various categories, including forex, commodities, metals, shares, and cryptocurrencies. In this review, we will explore the key features and benefits of Geetle.com, account types and pricing, trading platforms, customer support, and education, compare it to its competitors, and provide a conclusion.

เราชอบอะไรเกี่ยวกับนายหน้า

Geetle.com offers several notable advantages:

  • Great proprietary trading platform: Geetle.com has developed its own user-friendly platform with advanced charting tools and indicators. The platform provides an intuitive trading experience and helps traders take advantage of market data and trends.
  • Broad product portfolio: With over 10,000 tradable assets, Geetle.com offers a diverse selection of CFDs across various asset classes. Traders can find opportunities in currencies, stocks, indices, commodities, and cryptocurrencies.
  • Execution Transparency: Geetle.com emphasizes transparency in execution, ensuring that traders have a clear view of their trades and can make informed decisions.
  • Higher Leverage: The broker offers leverage of up to 1:400, providing traders with the potential to amplify their positions and maximize trading opportunities.

ประเภทบัญชีและราคา

Geetle.com offers various account types to cater to the needs of different traders. While specific pricing information is not readily available, traders should be aware that the fee structure may vary among account types. Additionally, there is a higher minimum deposit requirement to access lower spreads and enhanced services. It is important to consider these factors when choosing the most suitable account type.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

Geetle.com stands out by providing its own proprietary web-based trading platform. This platform offers a user-friendly interface, customizable options, and an array of market insight tools. Traders can access advanced indicators for technical analysis and leverage the latest market data to uncover profitable opportunities. The platform is designed to accommodate traders of all experience levels and is accessible via web browsers. It offers a seamless trading experience on both desktop and mobile devices.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

Geetle.com prioritizes customer support and provides multiple means of communication for traders. Their customer service team is available 24/5 through live chat, email, and phone. This ensures that traders can seek assistance and resolve any issues promptly.

The broker also recognizes the importance of client education. Once the minimum deposit requirement is met, clients gain access to the company’s education center and resources. These materials aim to equip traders with the knowledge, techniques, and strategies needed to enhance their trading skills.

Geetle.com vs. Competitors

When comparing Geetle.com to its competitors, several factors make it a strong contender in the market:

  • Proprietary trading platform: Geetle.com offers a unique trading platform developed in-house, providing traders with a distinct trading experience.
  • A broad range of tradable assets: With over 10,000 CFDs available, Geetle.com offers a comprehensive portfolio across multiple asset classes, giving traders ample choices.
  • Competitive leverage: Geetle.com provides leverage of up to 1:400, offering traders the potential to amplify their positions and capitalize on market movements.
  • Focus on execution transparency: Geetle.com prioritizes transparency in trade execution, ensuring traders have clear visibility into their trades.

บทสรุป

Geetle.com is a reliable online forex and CFD broker that caters to traders of all levels of experience. With its proprietary trading platform, diverse range of tradable assets, competitive leverage, and commitment to execution transparency, Geetle.com provides a compelling trading experience. Traders should consider the trading fees, minimum deposit requirements, and account types when deciding if Geetle.com is the right broker for their needs.

คำถามที่พบบ่อย

Is Geetle.com regulated?

Geetle.com is a new broker and currently does not hold major licenses from top-tier regulators such as the FCA, ASIC, or CySEC. However, the broker operates under the monitoring of the SVGFSA and adheres to standard AML and KYC policies.

Is Geetle.com safe to trade with?

Despite not being regulated by a top-tier regulator, Geetle.com maintains safety, AML, and KYC standards. The broker offers execution transparency and provides negative balance protection to its VIP clients. There is no record of misconduct or fund manipulation.

Which countries can access Geetle.com’s services?

Geetle.com offers its services to clients from various countries, with the exception of residents of the United States. Traders should ensure that Geetle.com’s services and activities are authorized in their jurisdiction.

แหล่งที่มาและลิงค์ภายนอก

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

จีเทิลดอทคอม

4 / 5
12 การให้คะแนน
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!