อัปเดต: 05/30/2023

อิกเซ็น

อิกเซ็น ทบทวน

4 / 5
108 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

Ixxen Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2020
🏢 สำนักงานใหญ่UK
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$500
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 500
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD1.6 pips
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงินวันเดียวกัน
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

Are you in search of a reliable forex broker that recognizes your trading goals and objectives? Look no further than Ixxen. In this comprehensive review, we will explore the key features and benefits of Ixxen, discuss the account types and pricing, evaluate their trading platforms, assess customer support and education resources, compare Ixxen with its competitors, and provide a final verdict. With Ixxen, you can expect a reliable and secure trading experience that meets your trading needs.

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

  • Intuitive User Interface: Ixxen offers an intuitive user interface that allows you to take charge of your finances with ease. Access trading, investing, and banking products from one place.
  • Lower Costs: Unlike traditional brokerage firms, Ixxen provides lower costs and no hidden fees, giving you more control over your investments.
  • Dedicated Customer Support: Ixxen offers dedicated customer service teams to help you make informed decisions when managing your investments.
  • Real-Time Insights: The easy-to-use trading platform provides real-time insights on market trends, enabling you to stay ahead of the game.

เราชอบอะไรเกี่ยวกับนายหน้า

We were impressed by Ixxen’s comprehensive online platform, which offers an array of features and unbeatable value. The intuitive user interface and lower costs make it an attractive option for traders.

Additionally, dedicated customer support ensures that users receive prompt assistance when needed. The real-time insights and easy-to-use trading platform are also commendable features that enhance the overall trading experience.

ประเภทบัญชีและราคา

Ixxen offers a range of account types to cater to different traders’ needs. They provide accounts for new traders that do not incur any fees, as well as Base Pro accounts with additional features and a monthly service charge. It is important to carefully evaluate the fees and charges associated with each account type to determine the value they offer in relation to your trading requirements.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

Ixxen understands the importance of selecting a trading platform that suits your needs. That’s why they offer a wide range of platforms and features to cater to different types of traders. Whether you’re a novice or an experienced trader, Ixxen has the perfect trading platform for you. From advanced charting tools and auto-trading robots to mobile applications and third-party plugins, everything is accessible from one unified account. The platform also provides access to real-time data and news feeds from reliable sources in the industry.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

Ixxen places a strong emphasis on customer support, offering around-the-clock availability. They provide prompt responses to inquiries and have knowledgeable and friendly staff ready to assist. Customer support is available through various channels, including live chat, email, and telephone. Even outside standard business hours, you can expect assistance within 24 hours via email. This commitment to customer service has earned Ixxen the respect of its customers. Additionally, Ixxen offers educational resources to help traders enhance their knowledge and skills.

Ixxen vs. Competitors

To make an informed decision, it’s essential to compare Ixxen with its competitors in terms of safety, fees, trading platforms, customer support, and overall trading experience. While Ixxen offers competitive fees and charges, a comprehensive trading platform, and excellent customer support, it’s important to assess how it stacks up against other brokers in the market.

บทสรุป

In conclusion, Ixxen is a reliable and secure trading platform that offers competitive fees and charges. With comprehensive customer support, state-of-the-art trading platforms, and an array of features and benefits, Ixxen stands out as a popular option in the industry. Whether you’re a new or experienced trader, Ixxen provides a safe, extensive, and easy-to-navigate online trading platform. With its intuitive user interface and real-time insights, you can effectively manage your investments and stay ahead in the forex market.

คำถามที่พบบ่อย

Is Ixxen regulated?

Ixxen operates under regulations and ensures the security of funds and personal information.

What account types does Ixxen offer?

Ixxen offers a range of account types, including options for new traders and advanced accounts with additional features.

How can I contact Ixxen’s customer support?

Ixxen provides customer support through various channels, including live chat, email, and telephone.

แหล่งที่มาและลิงค์ภายนอก

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

อิกเซ็น

4 / 5
108 การให้คะแนน
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!