อัปเดต: 05/30/2023

กะรัต

กะรัต ทบทวน

4 / 5
102 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

Kaarat Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2021
🏢 สำนักงานใหญ่หมู่เกาะมาร์แชลล์
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$250
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 500
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD1.2 ปิ๊ป
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงินภายใน 24 ชั่วโมง
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

Kaarat is an online forex and CFD broker founded in 2021 and based in St. Vincent and the Grenadines. The broker aims to empower traders with a wide range of opportunities in the global market, offering over 1000+ tradable assets across forex, commodities, metals, shares, and cryptocurrencies.

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

  • Next-gen Trading Platform: Kaarat provides a proprietary web-based platform equipped with advanced tools and features, offering a seamless trading experience.
  • Broad Product Portfolio: Traders can access major indices such as DAX, Dow Jones, FTSE, and S&P, as well as energy markets, commodities, and global stock companies.
  • Execution Transparency: Kaarat ensures the transparent execution of trades, providing traders with confidence and trust in their trading activities.
  • Dedicated Support: The broker offers dedicated customer support, assisting traders with their queries and concerns.

เราชอบอะไรเกี่ยวกับนายหน้า

Kaarat impressed us with its next-gen trading platform, which offers a user-friendly interface and advanced technical analysis tools. The broker’s broad product portfolio provides diverse trading opportunities across various asset classes, catering to different trading strategies. The transparency in trade execution is commendable, promoting a fair trading environment. Additionally, the availability of dedicated customer support ensures that traders receive timely assistance.

ประเภทบัญชีและราคา

Kaarat offers four different trading accounts, each with its own set of features and benefits:

  1. บัญชีพื้นฐาน: Ideal for beginners, with a minimum deposit of $250 and access to major instruments.
  2. บัญชีมาตรฐาน: Requires a minimum deposit of $15,000 and provides access to additional instruments.
  3. Premium Account: Designed for experienced traders, with a minimum deposit of $50,000 and advanced market analysis tools.
  4. Ultimate Account: Tailored for high-end investors, with a minimum deposit of $100,000 and personalized portfolio management.

It is important to note that the minimum deposit requirements increase as you move up to higher-tier accounts, providing access to more features and benefits. However, Kaarat’s trading fees are relatively high, and the fee structure may not be transparent enough for easy cost calculation.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

Kaarat distinguishes itself by offering a proprietary web-based trading platform. This platform is user-friendly, providing a seamless trading experience for both desktop and mobile users. It offers advanced charting tools, technical analysis indicators, and a variety of order types. However, it is worth noting that the platform is accessible only via a web browser and does not offer a standalone desktop or mobile application.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

Kaarat ensures that its customers receive reliable support through various communication channels, including live chat, email support, and phone support. The customer support team is well-trained and responsive, catering to the needs of traders at all experience levels.

Furthermore, Kaarat places a strong emphasis on client education. Once the minimum deposit requirement is met, traders gain access to the broker’s education center and resources. These educational materials provide valuable insights, strategies, and tools to enhance traders’ skills and knowledge.

Kaarat vs. Competitors

To make an informed decision, it is essential to compare Kaarat with its competitors in terms of safety, regulations, account types, trading platforms, fees, and customer support. While Kaarat is regulated by St. Vincent and the Grenadines Financial Services Authority (SVGFSA), it lacks major licenses from top-tier regulators. Traders should consider their own risk tolerance and preferences when evaluating the regulatory aspect.

Compared to some competitors, Kaarat may have higher CFD fees, a high minimum deposit requirement, and limited 24/7 support availability. However, its proprietary trading platform, extensive product portfolio, execution transparency, and dedicated support are notable advantages.

บทสรุป

Kaarat is a legitimate online broker that offers a wide range of trading opportunities in the forex and CFD markets. With its next-gen trading platform, broad product portfolio, and dedicated support, Kaarat provides a compelling trading experience for traders of all levels.

While traders should consider the higher trading fees, minimum deposit requirements, and limited support availability, Kaarat’s commitment to transparency, education, and customer-oriented services make it a broker worth considering.

คำถามที่พบบ่อย

Is Kaarat regulated?

Kaarat is regulated by St. Vincent and the Grenadines Financial Services Authority (SVGFSA).

What is the minimum deposit requirement for Kaarat?

The minimum deposit requirement for Kaarat is $250, but it increases for higher-tier accounts.

Does Kaarat offer a demo account?

Yes, Kaarat provides a demo account for traders to practice and familiarize themselves with the platform.

แหล่งที่มาและลิงค์ภายนอก

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

กะรัต

4 / 5
102 การให้คะแนน
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!