อัปเดต: 05/30/2023

โกเวลา

โกเวลา ทบทวน

4 / 5
8 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

Kowela Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2020
🏢 สำนักงานใหญ่เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$50
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 500
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD1.0 pips
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงินภายใน 24 ชั่วโมง
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

Kowela is an online forex and CFD broker founded in 2021 and based in St. Vincent and the Grenadines. The company aims to empower traders by providing them with the tools and resources necessary to take control of their investment strategies. With a commitment to exceptional education, resources, and service, Kowela strives to help traders pursue their goals with confidence.

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

Kowela offers a range of key features and benefits that make it a compelling choice for forex and CFD trading. Let’s explore the highlights:

 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวาง: Kowela provides access to over 1,500+ CFDs, ensuring that traders have a wide range of options to choose from. The diverse selection includes currencies, stocks, indices, commodities, and cryptocurrencies, allowing traders to capitalize on various market opportunities.
 2. Reliable and Fast Trading System: Kowela’s proprietary web-based platform offers a reliable and fast trading experience. Traders can execute trades swiftly and efficiently, ensuring they don’t miss out on important market movements.
 3. No Hidden Fees: Transparency is key at Kowela, as the broker does not charge any hidden fees on transactions. This allows traders to have a clear understanding of their costs and helps them make informed trading decisions.
 4. Efficient High Leverage: Kowela offers maximum leverage of 1:400, providing traders with the opportunity to amplify their trading positions. High leverage can enhance potential profits, but it’s important to use it responsibly and manage risk effectively.

These key features enable traders to access a broad range of markets, execute trades efficiently, and benefit from competitive trading conditions while enjoying a transparent fee structure.

เราชอบอะไรเกี่ยวกับนายหน้า

Kowela offers several advantages that make it a compelling choice for traders. Here are some key highlights:

 • Reliable, fast trading system: Kowela’s platform ensures smooth and efficient trading execution, allowing traders to capitalize on market opportunities.
 • Broad product portfolio: With over 1,500+ CFDs available, Kowela provides traders with a diverse range of financial instruments to trade.
 • No hidden fees: The broker is transparent with its fee structure, ensuring that there are no hidden charges on transactions.
 • Efficient high leverage: Kowela offers a maximum leverage level of 1:400, providing traders with increased trading power and potential profits.

ประเภทบัญชีและราคา

Kowela offers six different trading accounts to cater to various trading needs. Each account type comes with its own set of features, including different markets, investing tools, materials, and support. Here are the account types available:

 1. Junior Account:

  • Multiple markets: Indices, Energies
  • In-depth investing tools for daily trading
  • Access to weekly signals
  • Competitive market pricing
  • คำสั่งดำเนินการหลายรายการ
  • การสนับสนุนหลายภาษา
 2. บัญชีขั้นสูง:

  • Advanced markets: Stocks, Energies
  • In-depth investing tools for daily trading
  • Fundamental trading materials
  • Access to multi-asset trading
  • Low market pricing
  • คำสั่งดำเนินการหลายรายการ
  • การสนับสนุนหลายภาษา
 3. Investor Account:

  • Advanced markets: Stocks, Currencies
  • In-depth investing tools for daily trading
  • Daily technical and main materials
  • Signals with comprehensive analysis
  • Complex charting and indicators
  • Low market pricing
  • คำสั่งดำเนินการหลายรายการ
  • 24/5 multi-language support
 4. Trader Account:

  • Customized trading portfolio
  • Advanced global market instruments
  • In-depth investing tools for daily trading
  • Daily technical and primary materials
  • Live signals with analysis
  • Complex charting and indicators
  • Low market pricing
  • คำสั่งดำเนินการหลายรายการ
  • 24/5 multi-language support
 5. Trader Pro Account:

  • Islamic Accounts available
  • Customized trading portfolio
  • Thousands of market products
  • In-depth investing tools for daily trading
  • Daily technical and main trading materials
  • Live signals with analysis
  • Complex charting and indicators
  • Low and allotted market pricing
  • คำสั่งดำเนินการหลายรายการ
  • 24/5 multi-language support
 6. บัญชีวีไอพี:

  • Islamic Accounts available
  • Customized trading portfolio
  • Customized investing materials
  • Thousands of market products
  • All-inclusive daily trading tools
  • Daily technical and fundamental signals
  • การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมรายวัน
  • Complex charting and indicators
  • Low and allotted market pricing
  • Sophisticated investment resources
  • Advanced execution orders
  • 24-hour multi-language assistance

Each account type has different minimum deposit requirements and access to various features and benefits. It’s important to choose the account that aligns with your trading goals and preferences.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

While many brokers rely on popular platforms like MetaTrader 4 (MT4) or MetaTrader 5 (MT5), Kowela stands out by offering its own proprietary web-based platform.

The broker has invested significant time and resources into developing a platform that caters to traders’ needs.

The platform’s user-friendly interface and powerful technical analysis tools make it particularly advantageous for both new and experienced traders. It is accessible via web browsers and is compatible with both mobile and desktop devices.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

Kowela places a strong emphasis on providing excellent customer support and education to its clients. The broker offers multiple channels for communication, ensuring that traders can reach out for assistance when needed. The customer support team is well-trained and responsive, addressing inquiries and concerns promptly.

Means of communication with Kowela’s customer support include:

 • แชทสด
 • การสนับสนุนทางอีเมล (customer.info@kowela.com)
 • Phone Support (+18008615256)

Moreover, Kowela recognizes the importance of education in a trader’s journey. Upon meeting the minimum deposit requirement, clients gain access to the company’s education center and resources. These educational materials cover a wide range of topics and help traders enhance their knowledge and skills in the financial markets. The broker provides e-books and a comprehensive forex glossary to facilitate traders’ understanding of market concepts and terminology.

Kowela vs. Competitors

In a highly competitive market, it is crucial to evaluate how Kowela compares to its competitors. When compared to these competitors, Kowela distinguishes itself through its unique proprietary platform, tailored account types, and a strong commitment to customer satisfaction.

It’s evident that the broker’s proprietary platform, broad product portfolio, reliable trading system, and efficient high leverage provide traders with unique advantages and opportunities for success.

Overall, Kowela distinguishes itself through its proprietary platform, diverse product offering, and commitment to transparency and reliability. Traders seeking a comprehensive trading experience may find Kowela to be a suitable choice.

บทสรุป

Kowela is a legitimate online forex and CFD broker that offers a range of account types, a proprietary trading platform, and access to a diverse set of financial instruments.

Despite being a relatively new player in the market, Kowela aims to provide traders with the necessary tools and resources to succeed in their investment journey.

While considering factors such as safety, regulations, fees, account types, and customer support, Kowela emerges as a compelling choice for traders seeking a reliable and feature-rich trading environment.

คำถามที่พบบ่อย

Is Kowela regulated?

Kowela is regulated by the SVGFSA (St. Vincent and the Grenadines Financial Services Authority). While it does not hold a major license from top-tier regulators, Kowela maintains safety, AML, and KYC standards to ensure the security of client funds and data.

What is the minimum deposit at Kowela?

The minimum deposit required at Kowela is $2,500 or equivalent. However, to access better service and lower spreads, higher minimum deposits are available.

What trading platforms does Kowela offer?

Kowela offers its own proprietary web-based trading platform, which is accessible via web browsers on both mobile and desktop devices.

Can I trade a variety of financial instruments with Kowela?

Yes, Kowela provides access to a diverse range of financial instruments, including currencies, stocks, indices, commodities, and cryptocurrencies. The platform offers a wide selection to cater to different trading preferences.

แหล่งที่มาและลิงค์ภายนอก

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

โกเวลา

4 / 5
8 การให้คะแนน
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!