อัปเดต: 09/10/2023

นิกซ์เซ่

นิกซ์เซ่ ทบทวน

4 / 5
55 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

Nixse Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2021
🏢 สำนักงานใหญ่เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$250
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 500
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD0.8 ปิ๊ป
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงินภายใน 2 วันทำการ
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

Nixse is an online forex and CFD broker founded in 2021 and based in St. Vincent and the Grenadines. The broker, operated by Nixse Ltd, aims to empower traders with services that unfold numerous opportunities in the global market.

With a diverse range of more than 10,000 tradable assets in CFDs across forex, commodities, metals, shares, and cryptocurrencies, Nixse offers a wide selection for traders.

Established in St. Vincent and the Grenadines, the broker operates under the regulation of the SVGFSA. Nixse provides a proprietary web-based trading platform, a demo account, leverage of up to 1:400, and no withdrawal or inactivity fees.

เราชอบอะไรเกี่ยวกับนายหน้า

Nixse offers several noteworthy features and benefits for traders:

 • Great proprietary trading platform: Nixse provides a proprietary web-based trading platform that offers a user-friendly interface and powerful technical analysis tools. The platform is designed to benefit both new and experienced traders.
 • Broad product portfolio: With over 10,000 tradable assets, Nixse offers a wide range of CFDs across various asset classes, including currencies, stocks, indices, commodities, and cryptocurrencies. Traders have ample opportunities to explore different markets and diversify their trading strategies.
 • Execution transparency: Nixse maintains transparency in its execution policy, ensuring that traders have access to reliable and efficient order execution. This transparency helps build trust between the broker and its clients.
 • High leverage: The broker offers leverage of up to 1:400, which allows traders to amplify their trading positions and potentially increase their profits. However, it’s important to exercise caution and manage risk appropriately when using high leverage.

ประเภทบัญชีและราคา

Nixse offers seven different trading accounts to cater to traders with varying needs and preferences. Each account type comes with specific features and benefits, such as access to different markets, leverage levels, and additional services. Here are the account types offered by Nixse:

 1. Newcomer Account: This account requires a minimum deposit of $250 and provides access to basic markets, antagonistic pricing, a robust NX Trader platform, mobile trading, secure ordering, responsive support, educational tools, and leverage of up to 1:400.
 2. Standard Account: With a minimum deposit of $15,000, the Standard Account offers all the features of the Newcomer Account, along with access to more markets and additional benefits.
 3. Blaze Account: Requiring a minimum deposit of $50,000, the Blaze Account provides even more markets to trade, along with all the features of the previous accounts.
 4. Turbo Account: With a minimum deposit of $100,000, the Turbo Account offers access to advanced markets, comprehensive analysis, advanced execution orders, and other exclusive features.
 5. VIP Exclusive Account: Designed for experienced traders, the VIP Exclusive Account requires a minimum deposit of $500,000. It offers a wide range of markets, zero limitations on lots traded, advanced education, daily technical signals, and more.
 6. VIP Gold Account: With a minimum deposit of $1,000,000, the VIP Gold Account provides even more exclusive features and benefits, including access to events and seminars.
 7. VIP Platinum Account: This high-end account requires a minimum deposit of $10,000,000 and offers the highest level of services, including a vast selection of markets, advanced education, and Islamic account options.

While Nixse offers a diverse range of account types to accommodate different traders, it’s important to note that the higher-tier accounts require significantly larger minimum deposits.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

Nixse differentiates itself from many other brokers by offering its own proprietary web-based trading platform. This platform has been developed with extensive time and resources to benefit traders. The interface is user-friendly and easy to navigate, making it accessible for traders of all experience levels.

Additionally, the platform provides powerful technical analysis tools that can assist in making informed trading decisions. While the platform is accessible through a web browser, it is compatible with both desktop and mobile devices, ensuring flexibility and convenience for traders on the go.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

Nixse understands the importance of providing excellent customer support to its clients. Traders have multiple means of communication to reach the customer support team, including live chat, email support, and phone support. The customer support representatives are highly trained to address various inquiries and provide prompt responses. Whether traders have questions about their accounts, trading platforms, or general inquiries, Nixse aims to provide efficient and reliable customer support.

In addition to customer support, Nixse emphasizes the significance of client education. The broker recognizes that education is a crucial part of a trader’s journey. Once the minimum deposit requirement is met, clients gain access to the company’s education center and resources.

These educational materials are designed to equip traders with the necessary knowledge and skills to enhance their trading strategies. Traders can access tutorials, articles, webinars, seminars, and other educational resources to deepen their understanding of the markets and refine their trading techniques.

Nixse vs. Competitors

In comparison to its competitors, Nixse offers unique features and benefits that set it apart in the industry. Its proprietary trading platform, broad product portfolio, execution transparency, and high-leverage options contribute to its appeal. However, it’s important to consider the trading fees, which are relatively high compared to some competitors. The minimum deposit requirements might also be considered high for some traders.

Additionally, Nixse does not provide 24/7 support availability, which could be a drawback for traders who require immediate assistance outside regular business hours. Nonetheless, Nixse’s strengths and distinctive offerings make it a compelling choice for traders seeking diverse trading opportunities.

บทสรุป

In conclusion, Nixse is a legitimate online forex and CFD broker that offers a wide range of trading services. With its proprietary web-based platform, extensive product portfolio, high-leverage options, and commitment to customer support and education, Nixse provides traders with the necessary tools and resources to pursue their trading goals.

Traders should consider the trading fees, minimum deposit requirements, and support available when evaluating whether Nixse aligns with their individual needs and preferences.

คำถามที่พบบ่อย

Is Nixse regulated?

Nixse is regulated by the St. Vincent and the Grenadines Financial Services Authority (SVGFSA).

Is Nixse a safe broker to trade with?

Despite not being regulated by a top-tier regulator, Nixse maintains safety, AML, and KYC standards. The broker demonstrates transparency in its execution policy and is regulated by the SVGFSA. Additionally, Nixse provides negative balance protection to its VIP clients and has no history of misconduct or fund manipulation.

Which countries can access Nixse’s services?

Nixse offers its services to clients worldwide, except residents of the United States, Iraq, and North Korea. Traders should ensure the legality of Nixse’s services in their respective jurisdictions.

แหล่งที่มาและลิงค์ภายนอก

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

นิกซ์เซ่

4 / 5
55 การให้คะแนน
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!