อัปเดต: 05/29/2023

สต็อคโกซา

สต็อคโกซา ทบทวน

4 / 5
154 การให้คะแนน
เรียนรู้เพิ่มเติม
.ฉัน
ภาพประจำตัวของผู้แต่ง แชด สมิธ

สารบัญ

ภาพรวม

Stockoza Main Features
ชื่อคุณลักษณะค่าคุณลักษณะ
🗺️ปีที่ก่อตั้ง2020
🏢 สำนักงานใหญ่เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
⚖️ ใบอนุญาตระดับ 3ใช่
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ$10
การซื้อขายแบบสาธิตใช่
เลเวอเรจ (ลูกค้าสหภาพยุโรป)1 : 500
เลเวอเรจ (ลูกค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป)1 : 500
สเปรดเฉลี่ย EURUSD1.6 pips
💰 ค่าธรรมเนียมการถอนเลขที่
เวลาถอนเงินภายใน 24 ชั่วโมง
💰 ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานเลขที่

Stockoza is an online forex and CFD broker founded in 2021 and based in St. Vincent and the Grenadines. The broker aims to empower traders by providing services that unlock numerous opportunities in the global market.

With a wide range of over 10,000 tradable assets in CFDs, including forex, commodities, metals, shares, and cryptocurrencies, Stockoza offers a diverse trading experience.

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

  • Broad Product Portfolio: Stockoza offers a comprehensive range of more than 500 CFDs, allowing traders to access global markets and trade various asset classes.
  • Proprietary Trading Platform: The broker has developed its own web-based platform, which offers a user-friendly interface and powerful technical analysis tools, catering to both experienced and new traders.
  • Execution Transparency: Stockoza maintains transparency in its execution policy, ensuring that traders have a clear understanding of the trading process.
  • Higher Leverage: With a maximum leverage level of 1:400, Stockoza provides traders with the potential for amplified profits.

เราชอบอะไรเกี่ยวกับนายหน้า

Stockoza offers several advantages that make it stand out in the industry. The broker’s proprietary trading platform is a highlight, providing an intuitive interface and robust technical analysis tools.

The broad product portfolio, including access to American and European markets, allows traders to explore opportunities beyond traditional forex trading.

Additionally, Stockoza emphasizes execution transparency, which instills confidence in traders. The availability of higher leverage further enhances trading opportunities.

ประเภทบัญชีและราคา

Stockoza offers six different trading accounts, each catering to the specific needs of traders:

  1. Beginner Account: With a minimum deposit of $10,000, traders gain access to a personal account manager, floating bid/ask difference and a minimum lot order of 0.1.
  2. Intermediate Account: The intermediate account includes all features of the beginner account, along with premium signals.
  3. Advance Account: Traders with the advance account receive additional benefits, such as fixed bid/ask difference, daily signals, private one-on-one trading academy, and more.
  4. Pro Account: The pro account offers even more features, including access to the event room and trading commissions of up to a 25% discount.
  5. Expert Account: With the expert account, traders enjoy features like webinars, VIP services, and trading commissions up to a 50% discount.
  6. VIP Account: The VIP account provides the highest level of service, including a personal account manager, live premium signals, exclusive access to market-focused events, and round-the-clock VIP client support.

It’s important to note that each account type requires a higher minimum deposit to access better service and lower spreads. While the account types cater to different trading preferences, the higher minimum deposits may be a consideration for some traders.

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

Stockoza stands out by offering its own proprietary web-based trading platform. The broker has invested significant time and resources into developing a platform that benefits traders. The interface is easy to navigate, and the technical analysis tools are powerful, particularly for new traders. However, it’s worth mentioning that the platform is only accessible through a web browser and is compatible with both desktop and mobile devices. The institutional multi-asset platform provides comprehensive trading possibilities and advanced technical analysis tools, enabling traders to access multiple markets and assets.

The platform offers a range of features, including up-to-date account information, a powerful trading system, market-depth information, and support for various trading orders and execution modes. Traders can enjoy the freedom to trade on the go with the mobile trading app, which provides convenient access to trades through smartphones, tablets, and web browsers. With 21 different time frames, over 35 pre-installed indicators, and 40 graphical objects, Stockoza’s platform equips traders with the necessary tools for successful trading.

การสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา

Stockoza prioritizes providing excellent customer support to its traders. The broker offers various means of communication for traders to reach out to their dedicated customer support team. Whether through live chat, email support, or phone support, traders can expect lively and prompt responses from a highly trained team.

Client education is a vital aspect of a trader’s journey, and Stockoza recognizes its importance. Upon meeting the minimum deposit requirement, traders gain access to the company’s education center and resources. These educational materials provide traders with the necessary knowledge to enhance their trading skills and strategies. Additionally, Stockoza’s technical support department is available round-the-clock to address concerns and provide assistance whenever needed.

Stockoza vs. Competitors

When comparing Stockoza to its competitors, several factors set it apart. The broker’s proprietary trading platform is a notable advantage, offering unique features and user-friendly functionality. The broad product portfolio of over 10,000 tradable assets provides traders with ample opportunities to diversify their investments and explore various markets. Execution transparency is another aspect that distinguishes Stockoza, as it promotes trust and confidence among traders. While the broker offers higher leverage, which can be advantageous for some traders, it’s important to consider the high CFD fees and the higher minimum deposit required for certain account types. Furthermore, 24/7 support availability is not currently offered, which may be a consideration for traders who require immediate assistance at any time.

บทสรุป

In conclusion, Stockoza is a legitimate online broker that offers a comprehensive trading experience. With a diverse range of account types, a proprietary trading platform, and a broad selection of tradable assets, Stockoza aims to empower traders and unlock opportunities in the global market. While the broker is relatively new and not regulated by top-tier authorities, it adheres to safety, AML, and KYC standards, making it a trustworthy choice for traders. However, it’s important for traders to consider the high trading fees, higher minimum deposit requirements for certain accounts, and the absence of 24/7 support availability.

คำถามที่พบบ่อย

Is Stockoza regulated?

Stockoza is currently not regulated by top-tier regulators such as the FCA, ASIC, or CySEC. However, it is monitored by the SVGFSA and follows standard AML and KYC policies.

Is Stockoza safe to trade with?

Despite the absence of regulation by top-tier authorities, Stockoza is considered a safe broker. The broker maintains safety, AML, and KYC standards and provides negative balance protection to VIP clients.

What are the accepted countries for Stockoza?

Stockoza can offer its services to traders from various countries, with the exception of residents from the USA, Iran, Syria, and North Korea. Traders are responsible for ensuring the legality of services in their respective jurisdictions.

แหล่งที่มาและลิงค์ภายนอก

ภาพประจำตัวของผู้แต่ง
แชด สมิธ

Chad Smith เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการวิเคราะห์ที่ ForexBrokerListing.com ก่อนหน้านี้ Chad เคยเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการค้าหลายแห่ง โดยเขาได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์จำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายและผลกระทบของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังที่เราทราบกันดี โดยรวมแล้ว Chad เป็นนักวิจัยในอุตสาหกรรมฟินเทคและคริปโตที่กระตือรือร้น โดยมีประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 15 ปี และคุณจะพบว่าเขาสอนสุนัขของเขาถึงวิธีซื้อขายในเวลาว่าง

สต็อคโกซา

4 / 5
154 การให้คะแนน
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อให้คะแนน!