Trang web danh sách môi giới ngoại hối tại www.forexbrokerlisting.com (sau đây gọi là “Danh sách môi giới ngoại hối”) được dành riêng để xuất bản các bài viết gốc, dựa trên thực tế và được kiểm tra chất lượng cho độc giả trên toàn thế giới. Chúng tôi cam kết cung cấp tin tức cập nhật từ thế giới thị trường tài chính cũng như các chủ đề sâu sắc dựa trên giáo dục, chiến lược và giao dịch.

Nguyên tắc biên tập của chúng tôi dành cho cộng tác viên như sau:

Độc quyền và Đạo văn

Những người đóng góp được phép xuất bản các bài gửi cho các ấn phẩm không phải là Danh sách môi giới ngoại hối, nhưng các ấn phẩm của họ cho Danh sách môi giới ngoại hối phải là bản gốc.

Nội dung

Tất cả các bài nộp phải được viết bằng tiếng Anh. Để các nội dung gửi được xem xét, chúng tôi khuyên bạn nên gửi các bản tin tài chính ngắn gọn, khoảng 550 từ trở xuống, trong khi mọi bài báo hoặc chuyên mục tài chính phải dài khoảng 1,000 từ. Những bài nộp ngắn hơn có thể được xem xét nếu và khi thích hợp.

Mọi nội dung gửi phải chứa nội dung nguyên bản bằng văn bản được nâng cao bằng hình ảnh, có thể bao gồm, nhưng không giới hạn; biểu đồ, đồ thị, video và / hoặc phân đoạn âm thanh.

Chất lượng

Những người đóng góp nên xem xét và chỉnh sửa các bài báo của chính họ trước khi gửi chúng để xuất bản. Bất kỳ bài viết nào yêu cầu chỉnh sửa đáng kể từ nhóm của chúng tôi do viết sai chính tả và sử dụng không đúng ngữ pháp rất có thể sẽ không đạt tiêu chuẩn tối thiểu của chúng tôi và do đó không được chấp nhận xuất bản.

Bất kỳ bài báo nào được coi là quá quảng cáo về giọng điệu và nội dung, cho dù chúng đang quảng bá một cá nhân, một doanh nghiệp hay bất kỳ tổ chức nào vì mục đích cá nhân hoặc cơ hội cho các liên kết ngược sẽ không được chấp nhận xuất bản.

Bất kỳ ai muốn trở thành cộng tác viên thường xuyên hoặc gửi bài báo một lần để xuất bản có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@forexbrokerlisting.com với công việc hiện tại của bạn và / hoặc danh mục nội dung để xem xét.